Příměstský tábor 2022

Informace o průběhu příměstského tábora v Luži, organizátor RC DaR,  termíny od 8 – 19. 8. 2022

Hromadné informace – platí pro oba termíny

  1. Děti lze přivést na tábor každý den v čase od 6.45 – 8.15 a vyzvednout si je, je možné od 15.00 -15. Hlavní program bude probíhat vždy v čase od 8.30 - 15.00. Po tuto dobu je nutné, aby byly děti přítomné na táboře. V případě potřeby uvolnit dítě dříve, nahlaste tuto změnu v průběhu tábora vedoucímu daného běhu. V pátek bude od 15.30 připraven krátký program pro rodiče.
  2. Ráno se děti sejdou vždy u srubu Tagram, Jeronýmova ulice 395, Luže. Dopolední svačinu si děti nosí z domu. Čas svačiny je v 9.30 hod, proto prosíme, aby byly děti nasnídané. Polední oběd bude dovážen, odpolední svačina je pro děti zajištěna.
  3. V první den nástupu prosím předejte lektorům formuláře z přílohy - tiskopis o přicházení/odcházení dítěte z tábora a doklad o bezinfekčnosti dítěte (není nutné, aby byl potvrzený od lékaře, podepisuje ho rodič jako statutární zástupce, který potvrzuje, že jeho dítě je zdravé a schopno účastnit se příměstského tábora).  Oba dokumenty ke stažení zde https://ulozto.cz/tamhle/8jxztsGzlkV3#!ZJEvZmR2ZzMyZwV4L2V5AJDkAJZ2BGAJn2kvrHuGE2q2JQyxAD==
  4. Každé dítě bude mít u sebe po čas tábora kopii kartičky pojištěnce (popř. jí může první den předat lektorům a v pátek jí lektoři opět vrátí).
  5. Po celou dobu tábora jsou k dispozici prostory skautského srubu (obytné místnosti, wc, pitná voda, lednička) a indiánské tepee. Dále venkovní stoly a lavice, pro případ potřeby 2x náhradní Toi-toi wc, várnice na čaj a šťávy.

Co si děti přinesou s sebou – platí pro oba termíny

  1. Každé dítě musí mít svůj ešus, hrníček, lahev na pití a příbor. Dále batůžek, plavky, ručník, označený repelent a opalovací krém (mezi sourozenci stačí jeden). V označené igelitové tašce náhradní oblečení.
  2. Každé dítě přinese toaletní papír, roli papírových utěrek, box s papírovými kapesníky (mezi sourozenci stačí, aby spotřební věci přineslo jedno z dětí. Pokud se dítě zúčastní obou běhů, přinese je na druhý běh znovu).

Všeobecná pravidla

  1. Závažné důvody, z kterých by se dítě nemohlo zúčastnit příměstského tábora hlaste bezodkladně vedoucí Rodinného centra DaR nebo vedoucí tábora (Dominika Košnarová 603 800 938, Zuzka Melckenbeeck 728 379 527).
  2. Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí táborník nebo jeho zákonný zástupce nahradit.
  3. Opakované porušování nebo zásadní porušení táborových pravidel, může vést k vyloučení z tábora.

V Luži dne 30.6.2022

PT leták 1 stránkaPT leták 2 stránkaPřihláška na příměstký tábor Luže 2022

Přihláška ke stažení také zde https://ulozto.cz/tamhle/viZI3zbMcCrA/name/Nahrano-2-5-2022-v-20-38-15#!ZJIxMQR2Z2LlZmNlATEzL2D5ZmL0ZRSlD2ZgraSxAT16DzDmLD== .