Klub Otazník

Klub Otazník

středa 14:30 - 17

určen pro školáky a předškoláky

Klub vede Zuzana Melckenbeeck Vysoká

Formou diskuzí a besed jsou probírána témata patologických jevů, které by mohly děti ohrožovat na vývoji - šikana, kyberšikana, záškoláctví, neúspěch ve škole, agrese... Součástí tohoto programu je rukodělná tvorba, která slouží k "odvedení pozornosti dítěte" od skutečnosti, že hovoří o problému a tím je zvýšená pravděpodobnost, že jedinec dokáže hovořit otevřeně o prožitých negativních jevech. Klub Otazník probíhá každou středu od 14.30 - 17 hodin.