Senioři

Naši rodiče a prarodiče jsou pro nás důležití a v Rodinném centru DaR jsou vždy vítáni.

Pravidelný čtvrteční program Promluv pohybem je určen pro seniory. Formou přednášek vysoce proškolené fyzioterapeutky hovoří senioři o fyziologických projevech stáří, probírána jsou témata soužití generací, výchovy vnoučat, předávání životních hodnot a postojů. Součástí programu je cvičební část, která slouží k relaxaci a péči o tělo. Cílem programu je zdravotní výuka a snížení izolace seniorů žijících v Luži a okolí. Aktivita trvá vždy od 17 - 18 hodin.

Mezi pravidelné programy patří cyklus Babičko, dědečku nauč mě… například tančit charleston, plést na pletacím stroji, vyrábět ptačí krmítka, plést tradiční pomlázku, háčkovat, paličkovat a další. Tento cyklus probíhá jednou za 2 měsíce a je zaměřený nejen na tradiční rukodělné dovednosti, které by jinak mohly být zapomenuty. Naším cílem je i snížení izolace seniorů, předání tradičních umění mladším generacím. Děti učíme vážit si dovedností a moudrosti starších.

 

Mgr. Dominika Košnarová, DiS.

Tel.: 603 880 938
vedoucí Rodinného centra DaR v Luži

Jana Ondráčková

fyzioterapeutka a cvičitelka RC DaR