Promluv pohybem

Promluv pohybem

cvičení pro zdraví s prvky jógy

každou středu od 17:00 v novém volnočasovém centru v Žižkově ulici 178 v Luži

s fyzioterapeutkou Janou Ondráčkovou

Čtvrteční program Promluv pohybem je určen pro seniory. Formou přednášek vysoce proškolené fyzioterapeutky hovoří senioři o fyziologických projevech stáří, probírána jsou témata soužití generací, výchovy vnoučat, předávání životních hodnot a postojů. Součástí programu je cvičební část, která slouží k relaxaci a péči o tělo. Cílem programu je zdravotní výuka a snížení izolace seniorů žijících v Luži a okolí. Aktivita trvá vždy od 17 - 18 hodin.

Jana Ondráčková

fyzioterapeutka a cvičitelka RC DaR