Aby malé bylo velké

Vaření s písničkou, Klub Aby malé bylo velké 

pátek 8 - 12

pro rodiče s dětmi

Program vede Lenka Košňarová

Prostor nejen pro maminky s dětmi od 1 - 6 let a je zaměřený na zdravou stravu, výživové hodnoty potraviny a na recepty vhodné pro děti dle jednotlivých etap jejich vývoje. Základem výuky je nejen přestavení zdravých receptů, ale také manuální výuka, kdy děti pod dozorem rodičů pokrmy připravují. Program trvá od 9 - 12 hodin. Diskuzní klub Aby malé bylo velké, kde je poukazováno na důležitost nabízet dětem dostatek výchovných a vývojových podnětů, které jim napomohou rozvíjet nejen svoje schopnosti, ale i osobnost a samostatnost. Jedenkrát za měsíce je tento klub nahrazen besedou s lektorkou Mgr. Marii Doležalovou, která je proškolena v kurzu m_Anima, jenž napomáhá a radí maminkám jak se vrátit po mateřské dovolené zpět do pracovního procesu. Probírají se zde témata hledání zaměstnání, skloubení profesního a rodinného života a další témata, související s rolí zaměstnané matky. Oba programy probíhají vždy v pátek od 8-9 hodin.