O nás

logo-rc-dar (1)           Rodinné centrum DaR Luže

 •  je určeno pro rodiny s dětmi z Luže a okolí, samotným dětem i seniorům
 • nabízíme pravidelné kulturní a vzdělávací programy
 • podporujeme oživení lidových tradic a společné setkávání příslušníků různých generací
 • jsme součástí Oblastní charity Pardubice

Pravidelné programy:

 • Úterní program Hrátky s batolátky určený maminkám s dětmi do 4 let zabývající se psychomotorickým vývojem dítěte a trvá od 10 - 12 hodin. Tento program předchází Klub Mamiňáček, který slouží maminkám v rámci diskusní skupiny. Jsou zde probírána témata výživy, zdravotní péče, podpory rodičovských kompetencí a dalších činností spojených s mateřstvím a péčí o malé dítě. Tento program probíhá vždy v úterý od 9 - 10 hodin.
 • Středeční program Klub Otazník je určen pro školáky a předškoláky. Formou diskuzí a besed jsou probírána témata patologických jevů, které by mohly děti ohrožovat na vývoji - šikana, kyberšikana, záškoláctví, neúspěch ve škole, agrese... Součástí tohoto programu je rukodělná tvorba, která slouží k "odvedení pozornosti dítěte" od skutečnosti, že hovoří o problému a tím je zvýšená pravděpodobnost, že jedinec dokáže hovořit otevřeně o prožitých negativních jevech. Klub Otazník probíhá každou středu od 14.30 - 17 hodin.
 • Čtvrteční program Promluv pohybem je určen pro seniory. Formou přednášek proškolené fyzioterapeutky hovoří senioři o fyziologických projevech stáří, probírána jsou témata soužití generací, výchovy vnoučat, předávání životních hodnot a postojů. Součástí programu je cvičební část, která slouží k relaxaci a péči o tělo. Cílem programu je zdravotní výuka a snížení izolace seniorů žijících v Luži a okolí. Aktivita trvá vždy od 17 - 18 hodin.
 • Páteční program Vaření s písničkou je určen pro maminky s dětmi od 1 - 6 let a je zaměřený na zdravou stravu, výživové hodnoty potraviny a na recepty vhodné pro děti dle jednotlivých etap jejich vývoje. Základem výuky je nejen přestavení zdravých receptů, ale také manuální výuka, kdy děti pod dozorem rodičů pokrmy připravují. Program trvá od 9 - 12 hodin. Této aktivitě předchází diskuzní Klub Aby malé bylo velké, kde je poukazováno na důležitost nabízet dětem dostatek výchovných a vývojových podnětů, které jim napomohou rozvíjet nejen svoje schopnosti, ale i osobnost a samostatnost. Jedenkrát za měsíce je tento klub nahrazen besedou s lektorkou Mgr. Marii Doležalovou, která je proškolena v kurzu m_Anima, jenž napomáhá a radí maminkám jak se vrátit po mateřské dovolené zpět do pracovního procesu. Probírají se zde témata hledání zaměstnání, skloubení profesního a rodinného života a další témata, související s rolí zaměstnané matky.
 • Každé pondělí a čtvrtek probíhá Výuka hry na zobcovou flétnu pod vedením zkušené lektorky a zároveň studentů skutečského gymnázia. Aktivita je určena pro děti od 5 let.
 • Mezi pravidelné programy patří cyklus Babičko, dědečku nauč mě… například tančit charleston, plést na pletacím stroji, vyrábět ptačí krmítka, plést tradiční pomlázku, háčkovat, paličkovat a další. Tento cyklus probíhá jednou za 2 měsíce a je zaměřený nejen na tradiční rukodělné dovednosti, které by jinak mohly být zapomenuty. Naším cílem je i snížení izolace seniorů, předání tradičních umění mladším generacím. Děti učíme vážit si dovedností a moudrosti starších.
 • Tradičně pořádáme Den Země s ekologockými zaměřenými aktivitami, Den dětí, který je oslavou plnou soutěží, dětských atrakcí a vystoupení místních organizací a spolků a Den Charity, který poukazuje na nutnost navzájem si pomáhat a nebýt lhostejní k lidskému neštěstí. Podporujeme udržení lidových tradic, pořádáme masopustní průvod, vynášení Morany a lampionový průvod a další kulturní akce organizované jak pro občany města Luže, tak i pro pacienty Hamzovy léčebny.
 • Pravidelně také pořádáme dva běhy příměstského tábora, každý zaměřený na jiné téma vždy tak, aby si mohli vybrat chlapci i děvčata. Desetidenní příměstské tábory probíhají vždy 2. a 3. týden v srpnu.
 • V době svátků pořádáme tradiční Velikonoční a Adventní dílny.
 • V průběhu roku organizujeme přednášky a besedy, zaměřené na poradenství, spojená nejen s vývojem a výchovou dětí - Beseda pro těhotné maminky, Beseda pro kojící maminky,  Staráme se o své blízké - skloubení péče o prarodiče a malé děti v jedné domácnosti, Beseda na téma hyperaktivní dítě, Beseda o očkování a nemocech, Cestujeme s dětmi, Motivace dětí, Domácí násilí a stalking, První pomoc, Babičky čtou dětem a další.
 • Čtyřikrát do roka pořádáme aktivitu Žijeme v Luži zaměřenou na sblížení hodnot, tradic a zvyků romských a neromských obyvatel. Formou společných workshopů se učíme poznávat jednotlivé přednosti národů. Věříme, že společně se od sebe můžeme mnohé naučit.
 • Tatínkovo odpoledne, kde formou soutěží, her, řízeně i formou volné herny podporujeme roli otce v rodině, motivujeme upracované táty, aby se na chvíli zastavili a strávili čas se svými dětmi.

Kde nás najdete

Rodinné centrum DaR Luže Družstevní 366, Luže 538 54

Centrum se nachází v komplexu mateřské školy a zdravotního střediska, mezi služebním vchodem do kuchyně MŠ a ordinací dětské lékařky.

Mgr. Dominika Košnarová, DiS., rodinnecentrum.dar@gmail.com 603 880 938 

 

Příjemné prostředí

Rodinné centrum v nově zrekonstruovaných prostorech, k dispozici, herna, kuchyňka s posezením, místnost pro pohybové aktivity, zahrada.

 

Společenství milých lidí

Jsme otevřeni všem, kteří chtějí trávit společný čas a jsou jim blízké tradiční i nové hodnoty jako rodina, zdraví,  přátelství, životní prostředí...

 

 

 

Mgr. Dominika Košnarová, DiS.

Tel.: 603 880 938
vedoucí Rodinného centra DaR v Luži